Projektiranje

Vaš pouzdan partner za

PROJEKTIRANJE

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE

Kvalitetan projekt je neizostavan dio svake uspješne realizacije, stoga dozvolite da Vam pomognemo.

OD IDEJE DO RJEŠENJA

Od početka ideje do njene realizacije, prvo na red dolazi planiranje i projektiranje.

Naše usluge obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, troškovnika, izradu plana izvođenja radova pa do nadzora i ishođenja raznih dozvola.


NAŠE USLUGE

od temelja do krova obavljamo usluge planiranja, nadzora i kontrole kvalitete.

Pratimo Vas kroz sve faze realizacije Vaše ideje, od faze planiranja, projektiranja, izvođenja, nadzora i konačne primopredaje.


izrada troškovnika
ishođenje posebnih uvjeta građenja
ishođenje rješenja o uvjetima građenja
ishođenje potvrde glavnog projekta
ishođenje lokacijske dozvole


3D vizualizacija građevina
elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom
ponudbena tehnička dokumentacija
dokumentacija za provedbu legalizacije
dokumentacija za provedbu etažiranja (elaborat etažiranja)


stručni nadzor, projektantski nadzor, obračunski nadzor
koordinator 1 i 2 (I i II) zaštite na radu
tehničko savjetovanje
tehnička podrška projektima za EU fondove
 


energetsko savjetovanje
energetsko certificiranje
energetska obnova obiteljskih kuća, stambenih i višestambenih, te gospodarskih zgrada
prethodne analize izvedivosti projekta

ZA VAS IZVODIMO:

projektiranje i izrada projektne dokumentacije za sve vrste građevina
varijante idejnog rješenja
idejno rješenje
idejni projekt
glavni projekt
izvedbeni projekt
projekt uklanjanja građevine
projekt postojećeg stanja
projekt izvedenog stanja
projekt konstrukcije građevine
projekt rekonstrukcije građevine
projekt dogradnje građevine
projekt izvedenog stanja
projekt konstrukcije građevine
projekt rekonstrukcije građevine
projekt dogradnje građevine

pratimo vas i podupiremo

Od početka projekta pa do njegove primopredaje. Vaš smo pouzdan partner u svakoj Vašoj ideji i planu.