Naše usluge

Naš cilj je profesionalna i cjelovita usluga od samog početka pa do predaje projekta


Ključne značajke
naših usluga

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Ova usluga predstavlja ključnu kariku u pravnom aspektu graditeljskih projekata, pružajući stručna mišljenja i analize od važnosti za pravne postupke, sudsko rješavanje sporova i ocjenjivanje vrijednosti nekretnina.

Pružamo analize i mišljenja u slučajevima građevinskih sporova, pomažući pravosudnim tijelima i strankama u razumijevanju tehničkih aspekata konfliktnih situacija.

Energetski certifikati za nekretnine

Nekretnine se kategoriziraju u energetske razrede, od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito). Ova klasifikacija pruža jasan pregled o tome koliko nekretnina troši energiju u usporedbi s drugima.

Potencijalni kupci ili najmoprimci dobivaju transparentan uvid u energetsku učinkovitost nekretnine, što im pomaže u donošenju informirane odluke.

U mnogim zemljama, energetski certifikat postao je zakonski zahtjev prilikom prodaje ili najma nekretnina. To pridonosi promicanju energetske učinkovitosti u cijelom građevinskom sektoru.

Radimo energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom:

  • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na građevinski dio zgrade i
  • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.
parallax background

Naša
statistika

600

klijenata

9000

projekata

50000

energetskih certifikata

Kontaktirajte nas za sva pitanja

Odgovaramo u roku od 24h.