Naše usluge

Naš cilj je profesionalna i cjelovita usluga od samog početka pa do predaje projekta


Ključne značajke
naših usluga

Projektiranje

Od početka ideje do njene realizacije, prvo na red dolazi planiranje i projektiranje. Naše usluge obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, troškovnika, izradu plana izvođenja radova pa do nadzora i ishođenja raznih dozvola.

Za Vas izvodimo:

 • projektiranje i izrada projektne dokumentacije za sve vrste građevina
 • varijante idejnog rješenja
 • idejno rješenje
 • idejni projekt
 • glavni projekt
 • izvedbeni projekt
 • stručni nadzor gradnje
 • projektantski nadzor
 • obračunski nadzor

Također, još radimo:

 • projekt rekonstrukcije građevine
 • projekt dogradnje građevine
 • projekt uklanjanja građevine
 • projekt nadogradnje građevine
 • projekt postojećeg stanja
 • projekt izvedbenog stanja
 • projekt konstrukcije građevine
 • projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti
 • projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite
 • projekt vodovoda i kanalizacije
 • izrada troškovnika
 • dokumentacija za provedbu etažiranja (elaborat etažiranja)

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Ova usluga predstavlja ključnu kariku u pravnom aspektu graditeljskih projekata, pružajući stručna mišljenja i analize od važnosti za pravne postupke, sudsko rješavanje sporova i ocjenjivanje vrijednosti nekretnina.

Pružamo analize i mišljenja u slučajevima građevinskih sporova, pomažući pravosudnim tijelima i strankama u razumijevanju tehničkih aspekata konfliktnih situacija.

Energetski certifikati za nekretnine

Nekretnine se kategoriziraju u energetske razrede, od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito). Ova klasifikacija pruža jasan pregled o tome koliko nekretnina troši energiju u usporedbi s drugima.

Potencijalni kupci ili najmoprimci dobivaju transparentan uvid u energetsku učinkovitost nekretnine, što im pomaže u donošenju informirane odluke.

U mnogim zemljama, energetski certifikat postao je zakonski zahtjev prilikom prodaje ili najma nekretnina. To pridonosi promicanju energetske učinkovitosti u cijelom građevinskom sektoru.

Radimo energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom i složenim tehničkim sustavom:
 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom,
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na građevinski dio zgrade i
 • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Kontaktirajte nas za sva pitanja

Odgovaramo u roku od 24h.